Com utilitzar la signatura electrònica?

Como utilizar la firma electrónica

Tot i que la transformació digital de les empreses s’està accelerant durant els darrers anys, encara queda molta feina per fer. La signatura electrònica pot ser un primer pas perquè els negocis de qualsevol mida puguin digitalitzar-se i competir amb empreses del seu sector en igualtat de condicions. Tot i això, encara molts empresaris no …

Read more

Què has de demanar-li al teu proveïdor de signatura electrònica?

Qué pedir a un programa para firma electrónica

Invertir en noves tecnologies s’ha convertit en una necessitat per a les empreses que volen competir en mercats cada vegada més saturats. Una de les eines més útils per diferenciar-se dels competidors és la signatura electrònica, però sorgeix el dubte sobre què has de demanar al teu proveïdor de signatura electrònica. En aquest post t’expliquem …

Read more

La signatura electrònica al sector de les assegurances. Quins avantatges aporta?

Firma electrónica en el sector seguros

Les companyies d’assegurances han hagut d’accelerar la seva transformació digital amb la pandèmia, de manera que han buscat eines per millorar l’automatització, optimitzar els processos i connectar-se de forma més eficaç amb clients i corredors d’assegurances. En aquest context la signatura electrònica al sector assegurances està aportant importants avantatges que veurem en aquest post. Per …

Read more

Com contribueix la signatura electrònica a impulsar la responsabilitat social corporativa?

Firma electrónica y responsabilidad social corporativa

Durant l’últim any, la perspectiva de moltes empreses ha canviat a causa de la pandèmia de la COVID-19, ja que els empresaris han estat conscients que s’ha d’estar preparat per a canvis ràpids en el mercat i que és fonamental impulsar la responsabilitat social corporativa per cuidar el nostre entorn i apostar per la sostenibilitat. …

Read more

Idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada

Ideas equivocadas sobre la firma electrónica avanzada

Molts avenços tecnològics han suscitat dubtes durant els seus inicis, i el mateix ha passat (i segueix passant) amb la signatura electrònica avançada. De vegades, la desinformació o la mala informació ens genera inquietuds i podem arribar a tenir idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada. En aquest post t’expliquem quines són les més freqüents …

Read more

Què és la signatura biomètrica?

Firma biométrica a través de la firma electrónica avanzada

L’evolució de la digitalització de les empreses ha suposat un canvi radical en la manera de signar documents. Durant molts anys s’han signat documents en paper, però la necessitat d’immediatesa, reducció de despeses i la seguretat, han impulsat la signatura biomètrica de documents a través de la signatura electrònica. En aquest post t’expliquem què és …

Read more

Com pots complir amb la signatura electrònica la llei de consumidors?

Firma electrónica para la ley de consumidores

La Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris estableix una sèrie d’obligacions per a les empreses a l’hora de contractar amb persones físiques. En aquest post et parlem de com contribueix la signatura electrònica per a complir amb la Llei de Consumidors. Quines obligacions imposa la Llei de Consumidors a l’hora de …

Read more

Coneix la diferència entre signatura electrònica i certificat digital

Diferencia entre certificado digital y firma electrónica

De vegades s’utilitzen els termes signatura electrònica i certificat digital com si fossin el mateix, però són diferents. En aquest post t’expliquem la diferència entre signatura electrònica i certificat digital i com s’utilitzen cada un d’ells. Què és el certificat digital? El certificat digital és un document que identifica una persona física a Internet sobre …

Read more

Com utilitzar la signatura electrònica en la compravenda de vehicles

Firma electrónica para compraventa de vehículos

En moltes ocasions, com la que hem viscut durant el confinament, són complicats o no estan permesos els desplaçaments, la qual cosa suposa que comprar o vendre un bé com un cotxe sigui difícil. En aquest post t’expliquem com utilitzar la signatura electrònica per a la compravenda de vehicles i els avantatges que aporta la …

Read more