Com utilitzar la signatura electrònica en la compravenda de vehicles

En moltes ocasions, com la que hem viscut durant el confinament, són complicats o no estan permesos els desplaçaments, la qual cosa suposa que comprar o vendre un bé com un cotxe sigui difícil. En aquest post t’expliquem com utilitzar la signatura electrònica per a la compravenda de vehicles i els avantatges que aporta la signatura electrònica en realitzar-lo amb ella.

Com utilitzar la signatura electrònica per compravenda de vehicles?

Tal com dèiem anteriorment, és difícil signar un contracte de forma presencial per ambdues parts a causa de problemes de desplaçaments, però es pot fer una signatura digital. Aquests són els passos que pots seguir:

 • Cercar un model de contracte de compravenda de vehicle i omplir el document amb les dades d’ambdues parts (nom complet, número de NIF i domicili) i les dades del vehicle.
 • El procés de signatura de contracte de compravenda de vehicles amb Click & Sign és el següent:
  • Donar-te d’alta a Click & Sign per accedir al Back Office i obtenir 28 crèdits de benvinguda.
  • Prémer nou enviament i definir els paràmetres del procés de signatura (qui ha de signar, com se signa, etc.).
  • Signar el document en la forma escollida: clic en un sol botó, codi d’un sol ús (OTP) o signatura biomètrica.
  • Pujar a la plataforma en PDF el contracte de compravenda de vehicles que es desitja signar i redactar el contingut del correu que s’envia per a la signatura.
  • Fer un seguiment de la signatura. Amb Click & Sign podràs saber en tot moment qui ha signat i qui no, quan i quin tipus de signatura ha utilitzat, entre altres dades.
  • Descarrega el document d’evidències electròniques de la signatura de contracte de compravenda de vehicles. Aquest document està signat digitalment amb un segell de temps de l’Autoritat de Certificació i conté dades que serveixen de prova de l’existència de la signatura del contracte de compravenda de vehicles davant un tribunal:
  • IP que han intervingut en el procés.
  • Dades dels correus electrònics de les persones que compren o venen el vehicle: correus electrònics certificats o SMS certificats, adreces de correus, números de mòbil i dates i hores de les comunicacions, entre d’altres.
  • Documents signats.
  • OTP, Click-to-Sign o signatura biomètrica.
  • Adjunts.

Quin contingut ha de tenir el contracte de compravenda de vehicles?

El contracte de compravenda és un contracte pel qual una persona (venedor) s’obliga a lliurar una cosa (pot ser un habitatge, un vehicle o qualsevol altra cosa) a una altra persona (comprador) que s’obliga, al seu torn, a pagar el preu acordat al venedor. D’acord amb la definició anterior, podem definir el contingut bàsic que ha de tenir un contracte de compravenda de vehicles, que és el següent:

 • Lloc i data de signatura.
 • Dades de les parts, nom, cognoms, NIF i domicili.
 • Identificació del vehicle que es ven: marca, model, matrícula, número de bastidor i quilòmetres. Es pot adjuntar fotocòpia del permís de circulació i de la targeta d’inspecció tècnica.
 • Preu de la compravenda, generalment s’inclou en nombres i en lletres i s’afegeix que no inclou impostos. A més, s’haurà d’especificar a qui correspon el pagament d’impostos que suposa la transmissió.
 • Declaració del venedor sobre l’existència de càrregues, gravàmens o impostos pendents de pagament sobre el vehicle.
 • Compromís de les parts de signar tots els documents per fer la transmissió en la Direcció General de Trànsit.
 • Dades sobre l’assegurança del vehicle i detall sobre fins quan està en vigor.
 • Dades sobre l’última ITV que ha passat i fins quan és vàlida.
 • Garantia del venedor pel que fa als defectes ocults del vehicle.

Què diu la DGT sobre la signatura de contracte de compravenda de vehicles amb signatura electrònica?

La DGT mitjançant la seva instrucció 20 / V-143 estableix una sèrie de criteris per a la reducció de la càrrega en els procediments administratius de vehicles, entre els quals cal destacar els següents:

 • Quan les sol·licituds siguin presentades per Gestors Administratius col·legiats, la sol·licitud inclourà una diligència que declari haver verificat la identitat personalment o de manera electrònica. La verificació s’ha de fer mitjançant el servei ofert per proveïdors de serveis de confiança.
 • Les Direccions de trànsit admeten els contractes electrònics signats digitalment que acreditin que la transmissió s’ha fet en compliment del Reglament eIDAS i de la normativa de signatura electrònica que existeix a Espanya.
 • Els documents que ja estan en possessió de l’administració, no cal que siguin presentats de nou (permís de circulació o targeta d’inspecció tècnica, per exemple).

A conseqüència de tot l’anterior, és evident que el procés de signatura de compravenda de vehicles s’ha simplificat i permetent realitzar les transaccions de forma ràpida i segura amb la signatura electrònica de Click & Sign i la tramitació digital del canvi de titular a la DGT.

Feu un comentari