Idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada

Molts avenços tecnològics han suscitat dubtes durant els seus inicis, i el mateix ha passat (i segueix passant) amb la signatura electrònica avançada. De vegades, la desinformació o la mala informació ens genera inquietuds i podem arribar a tenir idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada. En aquest post t’expliquem quines són les més freqüents i t’expliquem tots els detalls perquè sàpigues com funciona.

Sens dubte, l’ús de les noves tecnologies ha suposat una taula de salvació per a les empreses durant la pandèmia. Hem vist com s’utilitzaven les reunions virtuals o les comunicacions digitals més que mai, i, en aquest context, també s’ha desenvolupat l’ús de la signatura electrònica per signar tota classe de documents.

Què és la signatura electrònica avançada?

Tal com es deriva de la regulació en l’àmbit europeu de la signatura electrònica, continguda en el Reglament eIDAS, hi ha tres tipus de signatura electrònica: la simple, l’avançada i la qualificada. La signatura electrònica avançada és aquella que compleix els requisits de l’article 26 del Reglament eIDAS que són els següents:

 • Vinculació al signant de manera única.
 • Permetre la identificació de la persona signant.
 • Creació de la signatura utilitzant dades que només el signant coneix i que té sota el seu control exclusiu.
 • Vinculació entre la signatura i les dades del document de manera que no es puguin alterar.

La signatura electrònica avançada, per tant, és un mètode segur per a la signatura de documents com contractes, pressupostos o per fer tràmits amb l’administració.

Idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada

L’ús de la signatura electrònica s’ha estès durant els últims anys, però encara hi ha idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada que cal conèixer i aclarir. Les més freqüents són les que detallem a continuació:

 • És el mateix utilitzar la signatura electrònica avançada que signar un contracte en paper i enviar-lo escanejat. Aquesta és una de les idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada més freqüent. No és el mateix imprimir un contracte en paper i enviar-lo escanejat que signar un contracte amb signatura electrònica avançada. En el primer cas no es garanteix la identitat del signant, ni que el document no ha estat modificat, mentre que la signatura electrònica avançada aporta una total seguretat sobre aquests extrems de manera que pot ser utilitzada com a prova en judici.
 • La signatura electrònica avançada és molt complicada d’utilitzar. Amb Click & Sign la signatura electrònica de documents és senzilla, ja que no requereix que s’instal·li cap aplicació i es pot utilitzar en qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc.
 • La signatura electrònica avançada no té validesa legal. La validesa de la signatura electrònica avançada està reconeguda per l’article 25 del Reglament eIDAS que estableix que:
  1. No es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.
  2. Una signatura electrònica qualificada tindrà un efecte jurídic equivalent al d’una signatura manuscrita.
  3. Una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com una signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres.

A conseqüència de l’anterior, la signatura electrònica és totalment vàlida i es pot utilitzar com a prova en un procediment judicial.

 • La signatura electrònica avançada requereix una gran inversió. Amb la solució de signatura electrònica avançada de Click & Sign només pagues pel que fas servir, sense que hi hagi quotes fixes o períodes de permanència. D’aquesta manera sabràs el que pagaràs des de l’inici.
 • La signatura electrònica avançada no es pot utilitzar com a prova en judici. Aquesta és una altra de les idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada més freqüents. Moltes persones pensen que la signatura electrònica avançada no té la mateixa validesa que la signatura manuscrita i que, per tant, no pot ser utilitzada com una prova en un procediment judicial. No obstant això, tal com es deriva de la regulació de l’article 25 del Reglament eIDAS que hem vist abans, la signatura electrònica avançada és totalment vàlida com a prova en judici i si fos impugnada per l’altra part en el judici, podria sol·licitar un informe pericial.
 • La signatura electrònica no es pot utilitzar en qualsevol empresa. Aquesta afirmació no és certa. Qualsevol empresa amb independència de la seva mida o del sector en el qual dugui a terme la seva activitat pot utilitzar la signatura electrònica. A totes les empreses cada dia se signen contractes i altres documents amb proveïdors, clients, col·laboradors o treballadors.

Les idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada i altres tecnologies innovadores fan que algunes empreses no avancin cap a la digitalització i es neguin a provar la signatura electrònica i integrar-la en el seu sistema, fent així que perdin quota de mercat i que els seus beneficis es redueixin. Saber com funciona aquesta tecnologia ajuda a fer caure barreres i a saber que és segura i fiable.

Feu un comentari