La signatura electrònica al sector de les assegurances. Quins avantatges aporta?

Les companyies d’assegurances han hagut d’accelerar la seva transformació digital amb la pandèmia, de manera que han buscat eines per millorar l’automatització, optimitzar els processos i connectar-se de forma més eficaç amb clients i corredors d’assegurances. En aquest context la signatura electrònica al sector assegurances està aportant importants avantatges que veurem en aquest post.

Per què és important la transformació digital en el sector assegurador?

Segons dades d’Axis Corporate les empreses que estiguin digitalment adaptades seran capaces d’augmentar la seva quota de mercat fins a un 12% de mitjana i, el que és més important, a incrementar la satisfacció dels clients fins a un 27%.

No obstant això, la digitalització de les empreses d’assegurances s’enfronta a diversos reptes:

 • És necessària una inversió important.
 • També és fonamental realitzar una correcta gestió del canvi, ja que implica una modificació en la cultura corporativa de la companyia d’assegurances.
 • Finalment, cal que les companyies s’adaptin a la rapidesa de les innovacions que apareixen amb relació a les assegurances com apps per a clients, portals interactius, assegurances a mida, etc.

Quins avantatges aporta la signatura electrònica al sector assegurador?

El sector de les assegurances s’està adaptant a la transformació digital i una de les eines que s’està utilitzant és la signatura electrònica, però ¿quins avantatges aporta la signatura electrònica al sector assegurances? Ho veiem a continuació:

 • Seguretat legal. La signatura electrònica té reconeguda la seva validesa legal en el Reglament eIDAS que en l’article 25 estableix que: 1. No es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada. Per tant, la signatura electrònica és completament vàlida des d’un punt de vista legal.
 • Control. Els documents signats amb signatura electrònica es guarden a la plataforma de proveïdor, així com el document d’evidències que conté totes les dades electròniques del procés de signatura. D’aquesta manera, les companyies d’assegurances poden consultar els documents i descarregar-los quan ho necessitin i controlaran tot el procés.
 • Estalvi de temps. El procés de la signatura electrònica al sector assegurances, tant per pòlisses com per a altres documents, pot durar uns minuts. Si ho comparem amb el procés tradicional en què s’imprimeixen els documents, s’envien per correu ordinari a l’assegurat, els signa i els torna, l’estalvi de temps és substancial.
 • Estalvi de recursos. El procés de signatura manuscrita comporta també l’ús de nombrosos recursos: paper, tòner, bolígrafs, enviament per correu, gasolina per a desplaçaments, etc. Tots aquests recursos no s’utilitzen en la signatura electrònica al sector assegurances, ja que tot el procés és digital i no són necessaris els desplaçaments.
 • Millora en la satisfacció de client. El client digital que es troba al mercat actual busca immediatesa i la signatura electrònica al sector assegurances aporta rapidesa en tot el procés de contractació d’una assegurança, el que es tradueix en satisfacció de client i en què aquest es converteixi en ambaixador de la marca, recomanant i tornant a contractar altres assegurances.
 • Sostenibilitat. L’estalvi de recursos que es produeix amb la signatura electrònica al sector assegurances suposa un impuls de la sostenibilitat de la companyia i de la seva responsabilitat social corporativa.
 • Estalvi d’espai d’emmagatzematge. Tradicionalment les pòlisses d’assegurances eren impreses i guardades en zones d’emmagatzematge de les companyies, el que suposava la necessitat de tenir grans espais destinats a guardar documents. Amb l’aplicació de la signatura electrònica al sector assegurances ja no cal aquest espai, ja que els documents estan en el núvol i es pot accedir-hi quan es necessitin.

A quin tipus d’assegurances i documents se’ls pot aplicar la signatura electrònica?

La signatura electrònica es pot aplicar a qualsevol mena d’assegurança que es vulgui contractar: ​​vehicles, llar, salut, viatge, decessos, vida, responsabilitat civil, etc. Quant als documents que es poden signar amb signatura electrònica al sector assegurances, podem destacar els següents:

En relació amb els clients:

 • Pòlisses d’assegurances.
 • Annexos a pòlisses.
 • Parts de sinistres.
 • Cancel·lació de pòlisses.
 • Reclamacions d’impagaments.
 • Factures.

En relació amb processos interns de la companyia:

 • Contractes de treball.
 • Comunicats de baixa.
 • Nòmines.
 • Sol·licitud de vacances.
 • Informes.
 • Comunicacions internes.

En relació amb tercers no clients:

 • Contractes amb proveïdors.
 • Comunicacions amb els bancs.
 • Impostos.
 • Informes.

En definitiva, qualsevol document que necessiti ser signat per la companyia pot ser signat amb la signatura electrònica, simplement, caldrà considerar el nivell de seguretat que requereix el procés de signatura en cada cas i aplicar els diferents tipus de signatura electrònica que existeixen: simple, avançada i qualificada.

Feu un comentari