Com pots complir amb la signatura electrònica la llei de consumidors?

La Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris estableix una sèrie d’obligacions per a les empreses a l’hora de contractar amb persones físiques. En aquest post et parlem de com contribueix la signatura electrònica per a complir amb la Llei de Consumidors.

Quines obligacions imposa la Llei de Consumidors a l’hora de contractar amb una persona física?

La Llei de Consumidors estableix una sèrie d’obligacions per a les empreses a l’hora de contractar amb els consumidors. Les obligacions més destacades són les següents:

 • Abans de formalitzar el contracte l’empresa ha de facilitar al consumidor tota la informació sobre el mateix de forma clara i entenedora, en particular les seves condicions jurídiques i econòmiques:
  • Característiques dels béns i serveis.
  • Identitat de l’empresari.
  • Preu total, inclosos impostos i taxes.
  • Forma de pagament.
  • Durada del contracte.
  • Garanties de postvenda.
  • Dret de desistiment.
  • Funcionalitat dels drets digitals.
  • Procediments per a reclamar.
 • Ha de constar-hi de forma inequívoca la voluntat de contractar o posar fi al contracte.
 • El consumidor o usuari ha de rebre un justificant o còpia de les condicions de l’operació signades.
  El contracte haurà de constar per escrit i en castellà.

Aquesta regulació afecta, especialment, a les empreses d’energia, aigua i telecomunicacions, així com a qualsevol altra empresa que contracti amb consumidors i usuaris. L’incompliment de les obligacions establertes en la Llei pot suposar que el consumidor iniciï una reclamació contra l’empresa sol·licitant la nul·litat del contracte. En aquest cas, serà l’empresa contractant què haurà de demostrar que no ha vulnerat els drets dels consumidors.

Utilitat de la signatura electrònica per a complir amb la Llei de consumidors

Tal com hem vist, la Llei de Consumidors estableix un marc legal perquè es respectin els drets de les persones físiques que contracten amb empreses. La signatura electrònica, per a complir amb la Llei de Consumidors, aporta diverses solucions:

 • Quan se signa un contracte amb un consumidor amb la solució de signatura electrònica de Click & Sign, el consumidor rep un enllaç amb una còpia completa del contracte s’ha de signar, per la qual cosa disposarà de tota la informació que necessita per analitzar les condicions legals i econòmiques del contracte, tal com exigeix ​​la llei.
 • La signatura electrònica que utilitza Click & Sign és la signatura electrònica avançada, és a dir, la que compleix els requisits de l’article 26 del Reglament eIDAS:
  • Estar vinculada al signant de manera única.
  • Permetre la identificació de la persona signant.
  • Haver estat creada utilitzant dades de creació de signatura electrònica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança i sota el seu control exclusiu.
  • Estar vinculada amb les dades signades de manera que qualsevol modificació posterior es pugui detectar.
 • A conseqüència de les característiques de la signatura electrònica avançada de Click & Sign, la voluntat del consumidor de contractar es manifesta de forma inequívoca.
 • Juntament amb tot l’anterior, un cop signat el contracte, el consumidor rebrà una còpia del document signat per mitjà de correu electrònic de manera que podrà guardar el document per si el necessita en el futur. D’aquesta manera es compleix amb les obligacions que imposa la Llei de Consumidors de lliurar una còpia i que el contracte consti per escrit.
 • L’empresa contractant, per la seva banda, obtindrà un document d’evidències electròniques que inclourà totes les dades del procés de signatura electrònica: correus electrònics, telèfons, IP, data i hora de la signatura, etc. Aquest document es podrà descarregar en qualsevol moment, s’emmagatzema pel proveïdor de signatura electrònica durant un termini de cinc anys i pot servir com a prova de la contractació i de la signatura en un procediment judicial.

Com funciona el procés de signatura electrònica d’un contracte amb un consumidor?

En l’apartat anterior, hem vist les característiques de la signatura electrònica per a complir amb la Llei de Consumidors, però és important, també, conèixer com funciona el procés de signatura. Els passos per al procés són els següents:

 • L’empresa es dona d’alta a Click & Sign i configura tot el procés de signatura (signants, tipus de signatura, avisos, etc.).
 • Selecciona el document a signar i s’envia.
 • El consumidor rep un correu o un SMS amb un enllaç en el qual podrà accedir al contracte, entra a l’enllaç i signar mitjançant un clic a un botó, una contrasenya d’un sol ús (OTP – One Time Wordword) o dades biomètriques.
 • Un cop signat el contracte, el consumidor rep una còpia del document signat i l’empresa tindrà accés al document d’evidències electròniques.

Tal com has vist, es tracta d’un procés senzill que aporta una gran seguretat i que fa de la signatura electrònica un instrument eficaç per complir amb la Llei de Consumidors.

Feu un comentari