Com contribueix la signatura electrònica a impulsar la responsabilitat social corporativa?

Durant l’últim any, la perspectiva de moltes empreses ha canviat a causa de la pandèmia de la COVID-19, ja que els empresaris han estat conscients que s’ha d’estar preparat per a canvis ràpids en el mercat i que és fonamental impulsar la responsabilitat social corporativa per cuidar el nostre entorn i apostar per la sostenibilitat. En el post d’avui parlarem de les formes de contribució de la signatura electrònica en la responsabilitat social corporativa.

El canvi climàtic és un dels reptes més important a què s’enfronten les empreses de tot el món. Les companyies tenen la responsabilitat de contribuir al benestar col·lectiu mitjançant la millora de la vida de les persones amb els seus productes i serveis, al desenvolupament econòmic i social i a la cura del medi ambient. La transformació digital és la via per la qual es poden assolir aquests objectius amb més facilitat.

Ús de la signatura electrònica per contribuir a la responsabilitat social corporativa

La transformació digital suposa un procés en el qual s’aplica la tecnologia digital als processos de negoci per augmentar l’eficiència. D’altra banda, la responsabilitat social corporativa es pot definir com la gestió de l’impacte que té l’activitat d’una empresa en els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i societat. La transformació digital contribueix a impulsar la responsabilitat social corporativa de les empreses de diverses formes:

  • Amb l’ús de la tecnologia les companyies poden reduir els efectes que provoca la seva activitat en el canvi climàtic. Per exemple, la signatura electrònica de Click & Sign contribueix al fet que no s’utilitzi paper, ja que no cal imprimir el document per signar-lo, també ajuda al fet que no es faci servir energia (electricitat per imprimir), i que no es facin desplaçaments innecessaris (amb l’ús de gasolina que suposen). Això té com a conseqüència la reducció de la petjada que deixen les empreses en el medi ambient.
  • La signatura electrònica ajuda, a més, al fet que els empleats puguin treballar a distància i fer multitud de gestions amb altres departaments de l’empresa, clients o proveïdors de forma remota. D’aquesta manera, també s’estalvien desplaçaments en cotxe o en transport públic i es redueix el consum d’energia. D’altra banda, el teletreball afavoreix la conciliació de la vida professional i familiar per la qual cosa augmenta el benestar dels empleats i l’empresa aconsegueix atreure i retenir talent i evitar el mal clima laboral.
  • La signatura electrònica també impulsa la responsabilitat social corporativa en el sentit de la lluita contra el frau, ja que s’eviten els problemes que poden suposar les firmes de documents en paper: signatures falsificades, documents manipulats, identificació dels signants no fiable, suplantació d’identitat, etc. La signatura electrònica avançada aporta un nivell addicional de seguretat, ja que si el document firmat fora manipulat, hi hauria una evidència d’això i les persones que signen no poden repudiar perquè hi ha diverses evidències electròniques que demostren l’existència de la signatura.
  • La responsabilitat social corporativa també es reflecteix en el compliment de la normativa aplicable a l’empresa des de tots els punts de vista: legal, mercantil, laboral, comptable, etc. La signatura electrònica avançada de Click & Sign compleix amb tots els requisits establerts pel Reglament eIDAS de manera que és totalment vàlida i pot ser utilitzada com una prova en judici, si fos necessari.
  • Un altre aspecte important en la responsabilitat social corporativa és l’adaptació a les necessitats de les persones que formen part de la comunitat en la qual l’empresa du a terme la seva activitat. En aquest sentit, actualment les empreses es troben davant comunitats de nadius digitals que demanen noves solucions tecnològiques que s’adaptin al que necessiten i aportin rapidesa, fiabilitat i respecte a l’entorn. En relació amb l’anterior, la signatura electrònica és una eina digital que s’adapta a les necessitats dels nadius digitals, ja que afavoreix la signatura de tota mena de documents en segons i amb uns pocs clics.
  • Contribució al paper zero. Per produir una tona de paper es necessiten 15 arbres. És una dada, però serveix perquè ens fem una idea de l’impacte que té l’ús de paper en les empreses. Durant molts anys el paper s’ha utilitzat per a tota mena de documents en les companyies, però per enfortir la responsabilitat social corporativa i contribuir als objectius de desenvolupament sostenible les empreses utilitzen cada vegada més solucions com la signatura electrònica que suposen l’eliminació de l’ús de paper.

Tal com hem vist, la transformació digital suposa l’ús de diverses eines digitals que, com la signatura electrònica i tots els avantatges que aporta, serveixen per contribuir a la responsabilitat social corporativa, ja que les organitzacions puguin ser cada vegada més respectuoses amb l’entorn natural.

Feu un comentari