La signatura electrònica al sector educatiu. Com millora la gestió

Si pensem en el dia a dia de qualsevol centre educatiu, ens adonarem que se signen i es gestionen multitud de documents: certificats, titulacions, convenis de pràctiques, matricules, admissions i sol·licituds de beques, etc. Per a tots aquests documents es pot fer servir la signatura electrònica. En aquest post parlarem de la signatura electrònica al …

Read more