Avantatges de la signatura electrònica per als teus clients

Hem parlat en posts anteriors dels avantatges de la signatura electrònica per a les empreses, tot i que també aporta una sèrie d’avantatges per als clients, i que analitzarem en aquest post. T’expliquem quins són els avantatges de la signatura electrònica per als teus clients i com la faran servir.

Què és la signatura electrònica

La signatura electrònica és un concepte legal que es regula en diverses normatives i, en l’àmbit europeu, al reglament eIDAS. La signatura electrònica és l’equivalent digital de la signatura feta a mà, per la qual una persona accepta i aporta validesa al contingut d’un document electrònic de manera que aquest és legítim i totalment vàlid com a prova en un procediment judicial.

El Reglament eIDAS defineix la signatura electrònica a l’article 3 i estableix que són les dades en format electrònic annexes a altres dades electròniques associades de manera lògica amb elles que utilitza el signant per signar. A més, distingeix diversos tipus de signatura electrònica que són la simple l’avançada i la qualificada.

La signatura electrònica simple és la que hem definit. La signatura electrònica avançada es defineix a l’article 26 del reglament eIDAS que estableix els requisits següents:

 • Ha d’estar vinculada al signant de manera única
 • Cal que permeti la identificació del signant
 • Ha d’haver estat creada amb dades que el signant utilitzi amb un alt nivell de confiança i sota el seu control exclusiu.
 • I s’haurà de vincular amb les dades signades de manera que qualsevol modificació o alteració del document signat es pugui detectar.

La signatura electrònica qualificada és aquella que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatura electrònica i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica. Un exemple de signatura electrònica qualificada és el DNI electrònic.

La diferència entre els tres tipus de signatura és el nivell de seguretat que aporten, ja que depenent del tipus de document que se signi, es necessitarà més o menys seguretat. Per exemple, no és el mateix signar una autorització de vacances a un empleat, que un contracte de venda de productes o serveis amb un client.

Quins són els avantatges de la signatura electrònica per als teus clients?

Els avantatges de la signatura electrònica per als teus clients són els següents:

 1. Agilitat en els tràmits. S’agiliten els processos i tràmits de manera que quan una persona compra un producte o servei i signa el contracte amb signatura electrònica, podrà utilitzar aquest producte o servei de forma més ràpida.
 2. Augment de la satisfacció del client. A conseqüència de l’anterior, augmentarà la seva satisfacció com a client i, per tant, funcionarà com a ambaixador de la marca de manera que recomanarà els teus productes o serveis a altres clients potencials.
 3. Estalvi de costos. El client també, igual que l’empresa, estalviarà costos perquè no s’haurà de desplaçar per signar un document, sinó que el podrà signar des de casa còmodament i, per tant, no haurà de consumir benzina o fer servir paper i tinta per imprimir el document.
 4. Facilitat d’ús. Els clients veuran de forma intuïtiva com funciona la signatura electrònica i podran signar un document fent un simple clic un botó o mitjançant dades biomètriques, per exemple, la veu o la petjada digital.
 5. Descàrrega de document signat. El client es podrà descarregar una còpia del document signat i la podrà conservar al seu ordinador per consultar-la quan ho consideri oportú.
 6. Signatura en qualsevol moment i lloc. La signatura es podrà fer en qualsevol moment i des de qualsevol lloc perquè es pot signar amb qualsevol dispositiu, per exemple, el mòbil, una tauleta o un ordinador i només caldrà tenir connexió a internet.

Com utilitza la signatura electrònica un client

Els clients podran utilitzar la signatura electrònica de la següent manera:

 1. En primer lloc, amb Click & Sign l’usuari rebrà un correu electrònic o un SMS amb un enllaç que serà un accés a la pàgina on es troba el document a signar.
 2. En segon lloc, el document podrà ser signat introduint un codi que el client hagi rebut per SMS, és a dir, un codi d’un sol ús o simplement prement un botó, segons com hagis configurat tu el procés de signatura. L’usuari també podrà pujar documentació com ara nòmines, rebuts o còpies del DNI, que siguin necessàries per al procés de signatura. En el cas que el client trigui a signar o no adjunti la documentació necessària, l’aplicació podrà enviar notificacions o recordatoris a aquest client.
 3. Finalment, l’usuari rebrà una còpia del document signat per custodiar-la i consultar-la si en necessita.

A conseqüència de tot això, podem dir que els avantatges de la signatura electrònica per als teus clients poden suposar un augment de clients i de beneficis per a la teva empresa, ja que no només tindràs clients més contents, sinó també clients que recomanaran la teva marca.

Feu un comentari