Beneficis de la signatura electrònica en el sector logístic i transport

Hi ha multitud d’empreses dedicades al sector de la logística i el transport actualment. Només a Europa s’estima que aquest tipus d’empreses proporcionen més d’11 milions de llocs de treball i representen prop d’un 14% del PIB europeu. Es tracta d’una indústria que ha hagut d’adaptar-se als avenços tecnològics, per això, en el post d’avui parlarem dels beneficis de la signatura electrònica en el sector logístic i transport.

El transport i la logística es van convertir durant els mesos de confinament en fonamentals per al mercat, van ser un element bàsic per a proporcionar serveis essencials i fer que l’economia mundial continués funcionant. A més, el sector s’enfronta a diversos reptes derivats de la globalització, de la internacionalització de les empreses, de la deslocalització industrial i de l’auge del comerç electrònic. Tots aquests aspectes suposen un augment en les necessitats de transport i un increment en les distàncies a recórrer, el que és un desafiament logístic.

Avantatges de la signatura electrònica en el sector logístic i transport

El sector logístic i de transport realitza multitud de tràmits on la signatura electrònica és útil, ja que és necessari garantir l’autenticitat i integritat dels documents que es manegen (albarans de lliurament, comandes, factures, etc.) i identificar els signants. Els avantatges que aporta la signatura electrònica en el sector logístic i transport són els següents:

 • Aconsegueixen que tot el procés de signatura sigui 100% digital. Per a la signatura electrònica de documents n’hi ha prou un mòbil.
 • Major eficiència. Els processos de lliurament i recollida de mercaderies o productes són més eficients, ja que la signatura electrònica permet signar en segons.
 • Augment de la seguretat. La signatura electrònica avançada aporta una total seguretat a les transaccions.
 • Foment de la responsabilitat social corporativa. Les empreses de logística i transport que utilitzen la signatura electrònica impulsen la seva RSC, ja que deixen d’utilitzar paper i redueixen el consum d’energia.
 • Procés de seguiment. El proveïdor de signatura electrònica permet fer un seguiment de tot el procés de signatura per saber qui ha signat, quan i quin document.
 • Ús del document signat com a prova en un judici. En el cas en què sorgeixi algun conflicte amb un client, proveïdor o col·laborador, l’empresa logística o de transport podrà utilitzar el document signat electrònicament com a prova vàlida en judici.
 • Estalvi de temps. L’ús de la signatura electrònica en el sector logístic permet estalviar en totes les gestions de les empreses del sector de manera que els empleats es podran centrar en aportar valor a la companyia.

Marc jurídic de la signatura digital a Europa

Com dèiem anteriorment, les empreses de logística i transport s’enfronten al repte de la internacionalització de les companyies a les quals presten serveis pel que és un gran avantatge tenir un marc jurídic comú a Europa gràcies al Reglament eIDAS. Es tracta d’un Reglament que s’aplica als sistemes d’identificació electrònica dels Estats membres i als prestadors de serveis de confiança que estiguin establerts a la Unió Europea, i regula aspectes com els següents en relació amb la signatura electrònica:

 • Tipus de signatura electrònica. Basant-se el Reglament eIDAS podem distingir tres tipus de signatura electrònica: simple, avançada i qualificada.
 • Efectes jurídics de la signatura electrònica. Es regulen en l’article 25 del Reglament eIDAS que estableix el següent:
  • No es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.
  • Una signatura electrònica qualificada tindrà un efecte jurídic equivalent al d’una signatura manuscrita.
  • Una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com una signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres.
 • Requisits per a la signatura electrònica avançada. La signatura electrònica avançada ha de complir una sèrie de requisits que estableix l’article 26 del Reglament eIDAS que són els següents:
  • a) estar vinculada al signant de manera única;
  • b) permetre la identificació del signant;
  • c) haver estat creada utilitzant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu, i
  • d) estar vinculada amb les dades signades per la mateixa de manera tal que qualsevol modificació ulterior dels mateixos sigui detectable.

La signatura electrònica de Click & Sign compleix tots els requisits anteriors, per la qual cosa aporta el nivell de seguretat que necessiten les empreses del sector logístic i de transport.

Les empreses es veuen en la necessitat d’impulsar la seva transformació digital i fer ús de la signatura electrònica en el sector logístic i transports per aportar així una major comoditat en la gestió de tots els processos que realitza.

Feu un comentari