Claus de l’èxit de la transformació digital de les PIMES

La transformació digital de les empreses actualment és un procés imparable. La crisi provocada per la COVID-19 ha fet que les empreses es digitalitzin cada vegada més per poder seguir competint i conservar la seva activitat. A conseqüència de l’anterior, les noves tecnologies tindran un paper molt rellevant en el futur i seran claus per créixer i desenvolupar-se.

La realitat és que hi continua havent confusió pel que fa al significat de la transformació digital de les empreses, ja que molts empresaris pensen que consisteix a tenir un perfil a xarxes socials o a elaborar una pàgina web. Però es tracta de molt més, d’un procés que canvia radicalment la forma de treballar en qualsevol negoci. Fes-te una pregunta: si els teus consumidors ja no compren ni es relacionen amb les empreses de la mateixa manera, per què la teva empresa no canvia?

Principals obstacles per a la implementació de la transformació digital

Segons l’Estudi sobre l’Estat de la Digitalització de les Empreses i Administracions Públiques espanyoles 2020 elaborat per Vodafone, l’elevat cost d’implementació és el principal problema per a la digitalització segons el 21 % de les microempreses, i la manca de formació seria el segon problema per al 19 %. Amb les grans empreses passa el mateix, ja que identifiquen la manca d’entesa, el cost i l’absència de personal qualificat com les principals barreres per a la digitalització.

En general, podem destacar alguns dels obstacles que impedeixen a les empreses entrar de ple en la digitalització. Són els següents:

Por al canvi. És el famós “val més boig conegut…”. Les empreses més antigues temen canviar, ja que desconeixen què passarà amb el canvi i temen que no funcioni.

Visió de la transformació digital com una despesa. Molts empresaris segueixen pensant que la digitalització suposa una gran despesa que no poden assumir, però la veritat és que hi ha nombroses solucions tecnològiques que no són cares i les que tenen un cost més elevat són una inversió de la qual s’obtindrà una rendibilitat en poc temps.

Manca de formació. Ja hem esmentat que la manca d’habilitats en noves tecnologies és un dels impediments més freqüents de la transformació digital. Se soluciona fàcilment aportant formació de la mà d’experts.

Falta de seguretat. El desconeixement sobre com funcionen les noves tecnologies suposa que alguns empresaris les considerin insegures i, realment, són tecnologies que han evolucionat molt per generar confiança i seguretat en els usuaris.

Quines són les claus perquè la transformació digital de les pimes sigui un èxit?

Iniciar un procés de transformació digital d’una pime és una decisió important que s’ha de prendre coneixent a fons el que significarà el procés per al futur de l’empresa. Aquestes són les claus que es poden seguir perquè el procés tingui èxit:

Primer de tot, planifica. En qualsevol activitat o negoci, és fonamental planificar abans d’actuar i amb la transformació digital de les empreses passa el mateix. Hauràs de conèixer a fons a la teva organització, analitzar els canvis que produirà la transformació digital, establir els objectius que vols aconseguir i els terminis en què s’hauran d’aconseguir i designar les persones que treballaran perquè el canvi s’implanti.

Analitza als teus clients i potencials clients. Fes-te una pregunta: ¿De què serveix obrir perfils en xarxes socials si els teus clients no hi són? De poc o gens. Per evitar que treballis sense obtenir resultats, cal que analitzis els canals que utilitzen els teus clients per comunicar amb tu o per comprar els teus productes o serveis, aquestes seran les vies que hauràs de potenciar en la teva transformació digital.

Informa, forma i involucra al teu personal. Un dels problemes més habituals dels processos de transformació digital és la resistència al canvi per part de personal de l’empresa. Per evitar aquest problema és fonamental que informis sobre el procés, que formis a la plantilla perquè adquireixin competències digitals i que t’involucris a tot el personal en el procés, de manera que cada persona tingui una funció. Tot l’anterior suposarà que la implantació sigui molt més ràpida.

Tria les tecnologies adequades. No totes les tecnologies s’adaptaran igual a les teves necessitats, per exemple, la signatura electrònica pot ser una tecnologia transversal per a qualsevol empresa, ja que s’aplica en multitud de documents que se signen cada dia a les organitzacions: cartes, comunicacions, contractes, factures, pressupostos, nòmines, etc.

Mesura els resultats obtinguts. Una vegada que hagi transcorregut el termini que hagis establert per realitzar cada acció del pla de transformació digital, hauràs de mesurar el resultat obtingut i comparar-lo amb els objectius que et vas marcar d’entrada. Potser els teus objectius necessiten ajustos o que hagis d’establir nous objectius per seguir avançant.

A conseqüència de l’anterior, el procés de transformació digital de les empreses requereix temps i esforç perquè funcioni, però els fruits es veuran en poc temps i la despesa es transformarà en una inversió rendible.

Feu un comentari