Signatura electrònica OTP: què és, per a què utilitzar-la i avantatges sobre altres tipus de signatures

Necessites estalviar costos i optimitzar els processos de signatura de documents? La signatura electrònica és la solució, però és important que coneguis els diferents tipus que existeixen. En aquest post ens centrarem en la signatura OTP perquè coneguis en què consisteix, per a quin tipus de casos s’utilitza, en què es diferencia d’altres tipus de signatures i quins avantatges t’aporta utilitzar-la.

Què és la signatura OTP?

La signatura OTP (One Time Password) suposa la utilització d’un codi numèric d’un sol ús per a signar documents. El codi sol tenir una validesa d’uns minuts i quan transcorre aquest temps deixa de ser vàlid, havent de sol·licitar-ne un altre.

El procediment per a signar amb OTP és el següent:

 • El signant llegeix el document que ha de signar.
 • En el moment en què el signant accedeix als documents o en el moment de signar, depenent de com estigui configurat, el sistema genera l’OTP i l’envia al número de telèfon mòbil del signant.
 • El signant inclou el codi i el sistema genera una sèrie d’evidències electròniques per tal d’acreditar que el document ha estat signat digitalment.

Quins avantatges aporta la signatura OTP?

La signatura OTP de documents aporta els següents avantatges:

 • Més seguretat. La seguretat del procés de signatura l’aporten dos elements que són el correu electrònic i el codi d’un sol ús. Per tant, ja que el codi s’envia per SMS a un telèfon d’una determinada persona és molt complicat que pugui existir un cas de suplantació d’identitat o que s’hagi produït frau. A més, el codi és d’un sol ús i per temps limitat, i això fa que aporti una major seguretat.
 • Legalitat. Perquè una signatura electrònica sigui considerada avançada ha de reunir els requisits que estableix el Reglament 910/2014 de Parlament Europeu (Reglament eIDAS). Aquest reglament estableix diferents elements perquè s’entengui que existeix una signatura electrònica avançada:
  • Que la signatura estigui vinculada al signant de forma única.
  • Que permeti identificar al signant.
  • Que la signatura s’hagi creat utilitzant mitjans de creació de signatura que el signant pugui utilitzar amb alt nivell de confiança i sota el seu control exclusiu.
  • Que la signatura estigui vinculada amb les dades signades, de manera que si existeix una alteració posterior sigui detectada.

En relació amb l’anterior no tots els codis OTP generats per signar es poden considerar signatura electrònica avançada, ja que molts no compleixen amb aquests requisits. En el cas de Click & Sign, les OTP que generem són semialeatòries, generant-se parcialment d’acord amb dades que permeten vincular el codi al signant i als documents a signar, però sense ser possible la seva predicció.

 • Simplicitat. El signant no necessita cap coneixement especial ni instal·lar cap aplicació en el seu telèfon mòbil, de manera que es tracta d’un sistema de signatura molt senzill.
 • Estalvi de temps i despeses. El procés de signatura OTP és ràpid, donat que es pot signar en segons des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, a més aquest tipus de signatura no té cap cost per al signant i suposa un estalvi de recursos per a qui sol·licita la signatura donat que no és necessari que es desplaci ningú ni que s’imprimeixi paper.
 • Inalterabilitat. El segell de temps en el document signat garanteix que la signatura es va fer en un determinat moment i que el codi es va enviar a una hora i un mòbil concret. Totes aquestes dades, un cop generades, no poden ser alterades o eliminades.
 • Universalitat. L’únic llenguatge que entenen tots els mòbils avui dia és l’SMS, de manera que és l’únic sistema 100 % compatible amb tots els dispositius actuals.

En quins casos es pot utilitzar la signatura OTP?

La signatura OTP es pot utilitzar en infinitat de casos de signatures de documents que necessiten una seguretat addicional i al mateix temps, rapidesa en el procés de signatura, per exemple:

 • Signatura d’una pòlissa d’assegurança d’automòbil, llar o responsabilitat civil, per exemple.
 • Signatura d’un contracte amb una companyia de telecomunicacions, per exemple, para contractar un telèfon mòbil, internet o un telèfon fix.
 • Signatura d’operacions bancàries, per realitzar transferències, per exemple.
 • Signatura de compres online.
 • Signatura de contractes amb proveïdors.
 • Signatura de contractes de treball.

A conseqüència de l’anterior, la signatura OTP es pot utilitzar en infinitat de sectors que es podran beneficiar dels avantatges que hem detallat i agilitzar així totes les gestions.

Feu un comentari