Idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada

Ideas equivocadas sobre la firma electrónica avanzada

Molts avenços tecnològics han suscitat dubtes durant els seus inicis, i el mateix ha passat (i segueix passant) amb la signatura electrònica avançada. De vegades, la desinformació o la mala informació ens genera inquietuds i podem arribar a tenir idees equivocades sobre la signatura electrònica avançada. En aquest post t’expliquem quines són les més freqüents …

Read more

Què és la signatura biomètrica?

Firma biométrica a través de la firma electrónica avanzada

L’evolució de la digitalització de les empreses ha suposat un canvi radical en la manera de signar documents. Durant molts anys s’han signat documents en paper, però la necessitat d’immediatesa, reducció de despeses i la seguretat, han impulsat la signatura biomètrica de documents a través de la signatura electrònica. En aquest post t’expliquem què és …

Read more

Diferents tipus de signatures electròniques. Quina és la millor per a la meva empresa?

Hombre empleando un móvil para diferentes tipos de firma electrónica

L’ús de la signatura electrònica en la teva empresa pot ser el que marqui la diferència entre una companyia que continua imparable en la transformació digital i una que es queda enrere. En aquest post t’explicarem els diferents tipus de signatures electròniques que existeixen i com escollir la que millor s’adapta a la teva empresa. …

Read more